Tag: Girl Power | 女力视野

断舍离的含义: 人生其实不需要太多,舍得丢掉“这些”或许更快乐

看到了一件漂亮的衣服,反复思考后决定买下来,穿上次数却寥寥无几,因为总想把它留到最重要的时刻穿上;精美而珍贵的瓷器不舍得用,用了却深怕一不小心被打翻的情况发生;当踏上自己梦想朝圣的城市终于如愿以偿,拍了数张照片后按耐不住喜悦想要分享到朋友圈,发布后却着急亲友们的评价反应;这些熟悉的场景,相信也发生过在你身上吧? 没错,我们努力挣钱是为了提升生活素质,有物质欲望是正常的事情,但若是掌握不当就容易跌入繁琐,最终成为一位穷得没有了自己的“物质主义者” (materialism)。生活中,我们拥有越来越多的物品。这些物品占据我们的空间,让生活空间变得狭小,“断舍离”这个词是出自日本女作家山下英子的书,虽然很多人提倡的断舍离在于丢弃不需要的东西、舍弃多余的废物、整理毫无规划的物品等等,但断舍离真正的含义从来都不只是清理,更是人生一大智慧,它教会你重新审视自己与物品的关系。 #你的房间 衣服,够穿就好 护肤品,简单就好 书本,没纸更好 (paperless) 断舍离,从整理房间开始。整理你的衣柜、书架、箱子、抽屉、钱包和背包,收拾掉那些不再需要的,留下现在需要且适合自己的东西。凡是过去3个月没穿的衣物都扔掉,消费满额获赠的纪念品扔掉,不合适的护肤品也扔掉。在整理的过程中,你更加懂得什么是对自己重要的,哪些是多余的。断舍离从房间开始,通过整理房间来整理自己的内心。整理,不是整理过去,而是为未来创造一个空间。 #你的职场 重要的,留下来 不重要的,一起丢进trash 职场,也需要断舍离。办公桌不仅是工作区域,也体现了你的精神面貌与工作状态。桌上过多无关杂物,容易引起注意力分散和拖延症,从而影响思考并造成无形的压力。所以,想要提高工作效率就从整理办公桌开始吧。除了电脑、计算器、笔筒、笔记本,没有什么是不能扔的。整理好桌面后,接下来就是你的电脑桌面,相关资料整理再同一份文件夹,清理不再需要的档案,让电脑变成你职场最重要的工具与好伙伴。 #你的感情 感情,不拖泥带水…

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse nulla est, congue in lacinia vel, pharetra vel magna. Donec iaculis mi lacinia neque faucibus, a pellentesque diam tempus.

Newsletter

关于我们     |     赞助     |     联系     |     就业机会

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse nulla est, congue in lacinia vel, pharetra vel magna. Donec iaculis mi lacinia neque faucibus, a pellentesque diam tempus.

Newsletter